ข้อมูลบริษัท

บริษัท ดำเนินธุรกิจการผลิตในส่วนของอุตสาหกรรมและการประกอบตามความต้องการและคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งมีการผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกขนาดเล็ก โดยวิธีการกลึง ตัด เจาะ เซาะร่อง ทำเกียว ขัดผิวและล้างทำความสะอาด ด้วยน้ำบริสุทธิ์ อนึ่ง ในกระบวนการผลิตมีการใช้เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้สินค้ามีความเที่ยงตรงสูงระดับต่ำกว่า 3 ไมครอน

บริษัท ได้เพิ่มการลงทุนในส่วนของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งการพัฒนาด้านบุคลากรโดยมีเป้าหมาย คือ การเป็นผู้นำในด้านการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความเที่ยงตรงสูง เช่น ชิ้นส่วนสำหรับฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟกล้องถ่ายรูป อุปกรณ์ถ่ายภาพ ชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์การแพทย์
และชิ้นส่วนรถยนต์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บริษัท ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 และเริ่มผลิตในปี พ.ศ.2541 โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และดำเนินการผลิตภายใต้ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008, ISO/TS 1694:2009, AS 9100, ISO 13485:2003 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ซึ่งระบบการบริหารงานดังกล่าวที่ได้นำมาใช้ปฏิบัติเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในระบบการจัดการและคุณภาพของสินค้า และมั่นใจในระบบการผลิตที่จะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ

Scroll to top