ข้อมูลหุ้น

บริษัท ดำเนินธุรกิจการผลิตในส่วนของอุตสาหกรรมและการประกอบตามความต้องการและคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งมีการผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกขนาดเล็ก โดยวิธีการกลึง ตัด เจาะ เซาะร่อง ทำเกียว ขัดผิวและล้างทำความสะอาด ด้วยน้ำบริสุทธิ์ อนึ่ง ในกระบวนการผลิตมีการใช้เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้สินค้ามีความเที่ยงตรงสูงระดับต่ำกว่า 3 ไมครอน

บริษัท ได้เพิ่มการลงทุนในส่วนของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งการพัฒนาด้านบุคลากรโดยมีเป้าหมาย คือ การเป็นผู้นำในด้านการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความเที่ยงตรงสูง เช่น ชิ้นส่วนสำหรับฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟกล้องถ่ายรูป อุปกรณ์ถ่ายภาพ ชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์การแพทย์
และชิ้นส่วนรถยนต์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์

Hard Disk Drives

Hard Disk Drive components which include Shaft and Sleeve for producing Pivots to connect to reading arm of hard disk Motor

Camera and Imaging Parts

Components for producing consumer electronics and entertainment as camera, VDO camera, MP3 and game player, etc.

Automotive

Precision Component High precision component for automotive industries

Medical Device

Manufacture for high quality dental and orthodontic implants

Assembly

Assembly small motors for camera

บทความ

การใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณท์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบอัดอากาศ” รุ่นที่3

นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

policy_energy

Scroll to top